Kapital_500_logo
MøllerGruppen
23 of 500
23
Rangering: 23
Adm dir: Terje Male
Nøkkeltall
NOK millioner

Omsetning
26,586

Driftsresultat
1,160

Resultat etter skatt
966

Egenkapital
7,593

Ansatte
4,223

%

Resultatmargin
4%

EK-andel
54%

EK-avkastning
14%


Driftsresultat
4%Bransje: Handel
Rangering
Firma
500 Rangering
Inntekter (mill. NOK)

1
5
80,162

2
8
66,169

3
12
46,959